Saunainter - Saunakauppa kaikkine tarvikkeineen

Sopimuksen purkaminen kuluttajan puolesta

(Kuluttajalla tarjoitetaan lainmukaista sopimusta allekirjoitettua luonnollista henkilöä, jonka toiminta- tai liikeala on tavallaan muu kuin se, kenen kanssa ko. sopimus oli allekirjoitettu.)

Sopimuksen purkamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus 14 päivän sisällä. Tässä tapauksessa syytä ei tarvitse välttämättä kertoa. Laki koskee pelkästään tapausta, jolloin Kuluttajan tai Kolmannen Osapuolen tilaamat kaupat olivat toimitettu merkittyyn osoitteeseen joko valmispakkauksessa tai eriteltyinä. Täten kumpikin Osapuolista ei ole itse kauppojen kuljettaja.

Jotta purkaa Kuluttajan ja Yrityksen välissä allekirjoitettu sopimus, Kuluttajan on ilmoitettava meidät sopimuksen purkamisesta lähettämällä purkamislomakkeen yrityksen postiosoitteeseen, faksilla tai säköpostin välityksellä (InterCom Group Ltd, SaunaInter ™, Lubiliiva 12/1, 11216 Tallinn, Estonia; sähköposti: info@saunainter.fi tai info@saunainter.com). Kuluttajalla on myös mahdollisuus täyttää alempana oleva sähköinen lomake, joka ei ole käytännössä pakollinen. Riittää, jos Kuluttaja ilmoittaa meille sopimuksen purkamisesta hyvissä ajoin ja palautettava kauppa pysyy ehjässä alkuperäisessä pakkauksessa.

Jälkitoimet, jotka tulevat sopimuksen purkamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun Kuluttaja on ehtinyt purkamaan sopimuksen sovittuun aikaan (max. 14 päivää), yrityksemme korvaa Kuluttajalle kaikki kauppojen kulut paitsi toimituskulut, jotka jäävät Kuluttajan vastuulle. Rahanpalautuksen aikataulu vaihetlee riippuen pankista ja muista yhtiöistä, jotka osallistuvat rahanpalautukseen. Käytämme samoja rahan palautustapoja, mitä Kuluttaja on kerran käyttänyt maksun suorittamisen aikana omista kaupoistaan. Sopimuksen purkamisesta rahaa ei veloiteta, ellei muusta oli erikseen sovittu.

Yrtyksemme ei voi palauttaa Kuluttajalle rahaa siihen asti kunnes Kuluttajan hallussa olevat kaupat eivät tulleet varastoomme, tai Kuluttaja ei ole esittänyt mitään todisteita kauppojen lähettämisestä merkittyyn osoitteeseen. Kaikki kaupat on palautettava 14 päivän sisällä. Ko. sääntö tulee voimaan tästä päivästä lähtien, jolloin vahvistus sopimuksen purkamisesta on saapunut Kuluttajalle. Yrityksemme voi toki veloittaa Kuluttajalta rahaa vahingoituneesta kaupasta. Veloitussumma riippuu vahingon tasosta tai kaupan korjaustyöstä.

Poikkeustapaukset tai kaupan käyttökelpoisuusaika on päättynyt

Niin kuin edellisessä jaksossa ”Sopimuksen purkamisoikeus” oli mainittu palautettava kauppa on oltava ehjässä alkuperäisessä pakkauksessa. Palautusoikeus ei kata:

  • Eritilauksella valmistettuja kauppoja (esim. lasiovet, jotka ovat valmistettu erimittojen mukaan, ei vakiomittoja)
  • Kauppoja, joiden kelpoisuusaika on rajallinen (esim. saunavihat)
  • Sinetöityjä kauppoja, joita ei saa palauttaa hygienin tai terveysturvallisuussyistä, erityisesti jos leima oli poistettu pakkauksesta kaupan toimitettua
  • Kauppaan kuuluvia erillisiä osia

Seuraavien tavaroiden tai palvelujen ostoa koskien:

Yhteystiedot