Saunainter - Saunakauppa kaikkine tarvikkeineen


1. Tilauksen pienin summa on 5 EUR, suurinta summaa ei ole rajattu.
2. Tavaran keskimääräinen hinta on 200 EUR.
3. Toimitamme koko EU:n alueelle sekä Norjaan ja Balkanin alueen maihin.
4. Toimitustapa - postitus ja painavien sekä suurikokoisten tuotteiden kuljetus.
5. Toimitusaika on yhdestä päivästä kahteen viikkoon, riippuen tilauspäivästä.
6. Pienimmät lähetykset toimitetaan kirjekuoressa, jonka suurin paino on 100 g (esimerkiksi varaosat). Suurimman lähetyksen paino on kaksi euroalusta (esimerkiksi kasattava saunakoppi). Lähetyksen keskimääräinen paino on 20 kg ja tilavuus 0,3 m3.
7. Asiakaspalaute vastaanotetaan puhelimitse, faksilla sekä sähköpostilla.
8. Tietosuoja ja luottamuksellisuus. Kaikki vastaanottamamme asiakkaan henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Takaamme tietojen luottamuksellisuuden
9. Online-kaupan säännöt: 

TUOTTEEN VALINTA 

Valitse sinua kiinnostava tuote sähköisestä esitteestämme. Tuotteista on saatavilla tekniset tiedot, valokuvat, hinnat sekä vertailutiedot. Sinulla on mahdollisuus nähdä asiakkaidemme tuotearvosteluja. 

Lisätietoja halutessanne, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

TILAAMINEN 

Kun olet valinnut sinua kiinnostavan tuotteen, paina ”Lisää ostoskoriin”. Tuote lisätään automaattisesti ostoskoriisi. Voit jatkaa tuotteiden selausta tai palata tuote-esitteeseen. Tilauksen vahvistamiseksi merkitse valitun tuotteen määrä ja paina ”Kassa”. Täytä tilauslomakkeelle tarvittavat tiedot ja paina ”Maksa”. 

Lähetämme tilausvahvistuksen ja ilmoitamme tuotteen/tuotteiden toimitusajan. 

MAKSUTAPA 

Pankkisiirto tai luottokorttimaksu 

Tilauksesi käsittelyn jälkeen sinulle lähetetään lasku. Tuote / tuotteet toimitetaan laskun suorittamisen ja rahan tilille saapumisen jälkeen. Yhdessä tuotteen / tuotteiden kanssa sinulle lähetetään tuotteen/tuotteiden rahtikirja sekä alkuperäinen lasku.

Ostoehdot ja takuu 

Maksupalveluntarjoaja 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7). Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

1. YLEISTÄ 

• Saunainter on nettikauppa;
• Saunainter:lla on oma varasto, esitteessä nähtävät tuotteet ovat saatavilla tai ne toimitetaan varastolle kahden viikon sisällä.
• Saunainterin hinnoissa ja tuotteiden saatavuudessa on ero verrattuna varaston todelliseen tilanteeseen 

2. TAKUU 

Saunainter myöntää kaikille myytäville tavaroilleen rajoitetun takuun.
Kaikille myytäville tuotteille annetaan takuu:
• Yksityishenkilöille – 2 vuosi ja enemmän, riippuen valmistajan myöntämästä takuusta;
• Yrityksille – valmistajan myöntämä takuu. Yleensä se on 1 vuosi oston suorituksen päivästä, mutta tuotteesta riippuen se voi olla myös 6 kuukaudesta 3 vuoteen. 

3. OSTOEHDOT

3.1 YLEISTÄ 

3.1.1 Nämä ehdot ovat voimassa Saunainter nettisivun kautta hoidettavissa ostajien ja Saunainter nettikaupan omistajafirman InterCom Group OY (jäljempänä MYYJÄ) välisissä suhteissa.
3.1.2 Näiden ehtojen lisäksi Saunainter in kautta ostettujen tuotteiden oikeussuhteiden sääntelyssä käytetään Viron tasavallan säädöksiä.
3.1.3 MYYJÄLLÄ on oikeus muuttaa ja täydentää näitä ehtoja. Ehtojen ja hintojen muutokset julkaistaan Saunainterin internetsivuilla. Ehtojen muutokset ja täydennykset tulevat voimaan niiden Saunainter nettisivuilla julkaisun hetkenä. Tilauksen esityksen yhteydessä ennen uusien ehtojen voimaantuloa sovelletaan ehtoja, jotka olivat voimassa tilauksen esityksen hetkenä, lukuun ottamatta tapauksia, joiden osalta laissa tai näissä ehdoissa on määrätty toisin.
3.1.4 Tuotevalikoimaa ja –hintoja on oikeus muuttaa ennalta ilmoittamatta.
3.1.5 MYYJÄLLÄ on oikeus järjestettävien alennuskampanjoiden puitteissa tehdä hinta-alennuksia kaikille tilauksille ja/tai tietyille tuotteille.
3.1.6 Kauppakirja katsotaan solmituksi (tulee voimaan) sen jälkeen, kun 3.6. kohdassa sovittu ennakkomaksu on kirjautunut myyjän pankkitilille
3.1.7 Näissä ehdoissa säätämättömissä kysymyksissä sopimuspuolet soveltavat Euroopan unioni voimassaolevia säädöksiä.
3.1.8 Ostajan ja myyjän väliset tilauksia ja ostoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopimuspuolten keskeisissä neuvotteluissa. Ellei neuvottelujen tuloksena ratkaisua synny, sopimuspuolilla on oikeus käyttää omien oikeuksien suojeluksessa tuomioistuinmenettelyä. Erimielisyyksien ratkaisussa sopimuspuolet pohjautuvat Euroopan unioni voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

3.2 SAATAVISSAOLO, HINTALUETTELO JA TAVARAKORTTIEN KUVAUS 

3.2.1 Kaikki Saunainter hinnat on esitetty euromääräisinä (EUR).
3.2.3 Kaikki Saunainternationalin hinnat sisältävät Euroopan Unioniin sovellettavan arvonlisäveron.
3.2.4 Myyjä vastaa tuotetiedoissa esitetyn tuotekoodin ja hinnan oikeanmukaisuudesta.
3.2.5 Myyjä ei vastaa tuotetiedoissa olevien tuotteiden kuvauksen ja/tai visuaalisen esittelyn luotettavuudesta: tuotteiden valmistajilla on oikeus muutoksiin tuotetiedoissa ennalta sopimatta tai ilmoittamatta.
3.2.6 Tilausta varten tarjottavien tuotemäärien sekä –hintojen muutokset tuotetiedoissa tulevat voimaan niiden julkaisemisen hetkestä Saunainternationalin internetsivuilla.
3.2.7 Toimitusaika on tuotetiedoissa esitetty työpäivien määrä. 

3.3 TILAAMINEN 

3.3.1 Saunainter ottaa tilauksia vastaan seuraavalla tavalla:
• Internetin kautta, tilauksen automaattisen nettijärjestelmän kautta;
3.3.2 Tilauksen esittämistä ei katsota kauppakirjan solmimiseksi. Vain 3.1.6 kohdan ehtojen täyttäminen katsotaan kauppakirjan solmimiseksi ja velvoitteiden muodostumiseksi. 

3.4 TILAUKSEN MITÄTÖIMINEN 

3.4.1 Ostajalla on oikeus mitätöidä maksamatta ja toimittamatta tilauksensa, valitsemalla vastaava virhetilauksen status omasta profiilistaan.
3.4.2 Tilaus mitätöidään automaattisesti sen jälkeen, kun sen käyttöaika on kulunut umpeen:
• Yksityiset henkilöt – 7 työpäivää;
• Yritys – 10 työpäivää
3.4.3 Mikäli varastossa olevat tuotteet loppuvat ja/tai niiden hinnat muuttuvat, sovelletaan näiden ehtojen 3.12 kohdan vaatimuksia.
3.4.4 Mikäli ostaja haluaa muuttaa tilauksensa siitä maksun suorittamisen jälkeen, mutta ennen tuotteiden toimitusta, sovelletaan näiden ehtojen 3.12 kohdan vaatimuksia. 

3.5 TILAUKSEN TOIMITUS 

3.5.1 Tilaus toimitetaan vain ennakkomaksun suorittamisen jälkeen (katso 3.1.6. kohta) ellei ostajan kanssa ole sovittu toisin. 

3.6 TILAUKSESTA MAKSAMINEN 

3.6.1 Mahdolliset maksutavat:
• Nettisivulta Saunainter, nettipankkien linkkien kautta;
• Pankkisiirto (laskun perusteella); 

3.7 TAVARAN TOIMITTAMINEN JA LUOVUTTAMINEN 

3.7.1 Ostaja voi valita hänen kannaltaan mieleisimmän tilauksen toimitustavan:
Tilaamisen yhteydessä sinulle tarjotaan kolme vaihtoehtoa tilauksesi toimittamiseksi:
1. Pikapostitus
2. Säästöpostitus
3. Painava kuljetus
4. Asiakkaalle, joka ostaa tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelta, saattaa aiheutua lisäkustannuksia tuonnista ja veronmaksusta omassa maassaan, koska hän ostaa tuotteen ilman arvonlisäveroa. *Poikkeus: Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi.

3.8 PAKKAUS 

3.8.1 MYYJÄ pyytää asiakkaitaan säilyttämään tuotteiden alkuperäiset pakkaukset siltä varalta, jos ilmenee takuuhuollon tarve ― tätä vaativat muutamat valmistajat. Tavarasta ja pakkauksesta ei saa poista tavaran sarjanumeroa eikä muita tavaran identifioinnin kannalta tärkeitä tietoja. 

4. TURVALLISUUS 

4.1 Saunainter on turvallinen nettikauppa, jossa ostaminen on turvallista:
• Ostajan kortin tiedot eivät näy, korttimaksun suorittaminen tapahtuu pankkien korttikeskuksen turvatussa ympäristössä. Maksun hetkenä kortin omistaja syöttää korttitiedot Korttikeskuksen palvelimessa sijaitsevaan tietokantaan sekä tiedot säilytetään myös Korttikeskuksessa sijaitsevalla palvelimella. 

5. HENKILÖTIETOJEN SUOJELU 

Myyjä noudattaa hyvän kaupankäynnin tapoja ja soveltaa toiminnassaan henkilötietojen suojelulakia:
• Asiakkaalta kysytään vain tilauksen toimittamiseen tarvittavia tietoja;
• Asiakkaalle ilmoitetaan hänen henkilökohtaisten tietojen luovutuksesta kolmansille osapuolille;
• On sovittu, että toimitustiedot lähetetään tilausta toimittavalle yritykselle. 

6. SOPIMUKSEN OSAPUOLTEN VASTUU SOPIMUKSEN RIKKOUTUESSA 

6.1. Sopimuksen osapuolet vastaavat sopimuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä tai vaillinaisesta noudattamisesta toiselle sopimuksen osapuolelle aiheuttamista vahingoista. 

7. YLIVOIMAINEN ESTE 

7.1. Sopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamatta jättämistä tai niiden vaillinaista noudattamista ei katsota sopimusrikkomuksena, jos sen syynä on ylivoimainen este, eli olosuhteet joihin sopimusta rikkonut sopimuksen osapuoli ei ole voinut vaikuttaa eikä järkevyysperiaatteita huomioiden häneltä voi odottaa, että hän sopimuksen solmimisen aikana olisi voinut huomioida mainittuja asioita tai olisi pystynyt välttämään niitä tai niiden vaikutuksia. Ylivoimaisena esteenä katsotaan ennen kaikkea poikkeustilanteet, muun muassa luonnonkatastrofit, yleislakko, levottomuudet sopimusten osapuolten sijaintipaikassa, sotaa, säädöstä joka oleellisesti estää sopimuksen noudattamista ja muut tapahtumat, jotka kumpikin sopimuksen osapuoli hyväksyy ylivoimaiseksi esteeksi.
7.2. Sopimuksen osapuoli, jonka toiminta sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttymisessä on estetty ylivoimaisen esteen syystä, on velvollinen ilmoittamaan siitä kirjallisesti viipymättä toiselle sopimuksen osapuolelle.
7.3. Jos ylivoimainen este on tilapäinen, sopimuksen rikkominen on varteenotettava vain siinä aikana, kun ylivoimainen este vaikuttaa sopimuksen ehtojen noudattamiseen. Jos ylivoimainen este kestää yli 60 työpäivää, kummallakin sopimuksen osapuolella on oikeus purkaa sopimus, eikä hänelle muodostu velvoitteita korvata toiselle sopimuksen osapuolelle sopimuksesta purkamisesta koituvia vahinkoja.